Privacybeleid

Privacy statement

Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens van onze (online) bezoekers. De informatie die wij van je vragen, vragen wij niet zomaar.

Wij hebben deze informatie nodig om je beter te kunnen helpen. De persoonlijke informatie die jij ons geeft via onze website, behandelen wij vertrouwelijk en volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement informeren wij je over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens nodig hebben, hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen en informeren wij je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Welke persoonsgegevens verzameld het Oude Ambachten & Speelgoed Museum?

Nieuwsbrief
Meld jij je aan voor onze digitale nieuwsbrief, dan vragen wij je om je e-mailadres. Dit is nodig om je per e-mail op de hoogte te brengen van nieuws, acties en aanbiedingen van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum.

Jouw gegevens worden door ons verwerkt in een platform dat door een externe partij wordt beheerd. Al onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee je je op ieder gewenst moment kan uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hierna ontvang je geen e-mails meer van ons. Na uitschrijven worden je gegevens binnen maximaal één jaar ook verwijderd uit het platform.

Online entreekaarten
Koop je online entreekaarten en/of andere producten van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum, dan vragen wij om je naam, e-mailadres en postcode ten behoeve van analyse en verbetering van onze dienstverlening. Deze informatie hebben wij tevens nodig om je de e-ticket(s) van je aankopen toe te kunnen sturen. Bij een bezoek aan het Oude Ambachten & Speelgoed Museum scannen wij je ticket en wordt de datum van je bezoek geregistreerd. Deze data verzamelen wij voor statistische doeleinden. Je persoonsgegevens worden na maximaal 26 maanden na aankoop verwijderd. De kaartverkoop wordt verzorgd door Ticketcounter B.V.

Vragen of klacht
Wanneer je ons een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met het Oude Ambachten & Speelgoed Museum, kunnen wij jou vragen om contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen het Oude Ambachten & Speelgoed Museum die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Sollicitatie
Wanneer je reageert op een vacature bij het Oude Ambachten & Speelgoed Museum, verzamelen wij je naam, e-mailadres, alle persoonsgegevens die je opgeeft in je CV, motivatiebrief en andere meegestuurde bestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieperiode worden je gegevens maximaal vier weken bewaard, tenzij je toestemming geeft aan het Oude Ambachten & Speelgoed Museum om je gegevens tot maximaal één jaar te bewaren.

Gebruik social media
Als je onze social media gebruikt en daarop vragen stelt en of opmerkingen plaatst dan verzamelen wij dit in een online programma om alle vragen en of opmerkingen goed en snel te kunnen verwerken. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen het Oude Ambachten & Speelgoed Museum die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht, via een speciaal account. Deze gegevens worden drie jaar bewaard ten behoeve van analyse en verbetering van onze dienstverlening. Lees de privacy statements van Facebook, Instagram en Twitter om te zien wat zij doen met jouw persoonsgegevens.

Rechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als dat volgens de wet (de AVG) rechtmatig is. Ook wel de wettelijke grondslag genoemd (art. 6 AVG). Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde situaties en geven daarbij een voorbeeld:

(a) Als je ons toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden.
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven, informeren we jou natuurlijk eerst voor welk doel je toestemming geeft.

(b) Als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Als de wet dat verplicht, moeten wij persoonsgegevens verstrekken aan de bevoegde instanties. Dat kan de belastingdienst zijn, maar bijvoorbeeld ook justitie als er een inbraak is geweest en zij vragen om onze camerabeelden.

(c) Als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang.
Het is uiteraard in ons belang om met onze klanten een goede en duurzame relatie op te bouwen en te onderhouden. Daarom sturen wij soms een nieuwsbrief en bieden daarin onze producten en diensten aan. Je kunt je daar altijd tegen verzetten. Het is ook in ons belang om onze bezoekers en onze eigendommen te beschermen tegen gevaar en diefstal op ons terrein. Wij maken daarom camerabeelden voor zover dat noodzakelijk is. Ook is het in ons belang om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren. Wij doen dat doormiddel van statische analyse. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen heeft naar onze mening zeer geringe tot geen invloed uw privacy. Hieronder lees je wat jouw rechten zijn.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?
Je hebt het recht op inzage en rectificatie van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen
kun je ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als je voor een specifiek doeleinde toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Dat in sommige gevallen wel betekenen dat wij onze diensten daardoor niet meer kunnen leveren. Wij laten je dat dan weten. Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in sommige gevallen ook recht om die persoonsgegevens te verkrijgen in een bestand waarin je deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kun je een schriftelijk verzoek sturen aan naar info@ambachtenmuseum.nl.  Wij willen natuurlijk niet dat wij jouw gegevens bijvoorbeeld wissen of delen met iemand anders dan jijzelf. Wij kunnen aan een verzoek slechts gehoor geven wanneer je je in ons museum hebt geïdentificeerd.

Klachten?
Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum  www.ambachtenmuseum.nl